Null

Подробна информация за продажбата на имот и сграда в местността Лисичево

Местоположение:

Област Смолян

Район гр. Девин

Подрайон Вилна зона ,,Лисичево"

Данни:

Застроена площ 414,82 м2

Разгъната площ 730,00 м2

Прилежащ терен 4000,00 м2

Етажи 2

Допълнителна информация:

Обектът се намира в м.„Лисичево” в землището на гр. Девин, находящо се на 14 км от гр. Девин, до която води асфалтиран път гр. Девин - м. Лисичево - гр. Батак. гр. Пещера. Районът, в който е разположен обектът, е застроен с почивни бази на Държавно лесничейство гр. Девин, „Автотранспорт” АД - Девин, „ Експрес банк” клон Девин и други. Сградата е водоснабдена, електрифицирана, с изграден транспортен достъп. Кварталът не е екологично обременен. Сградата е построена през 1964 г. Прилежащият терен е ограден. Изработен е проект във фаза „Предпроектно проучване” за промяна предназначението на сградата в хотелски комплекс с 50 легла, като с незначителни разширения и преустройства на съществуващата сграда може да се постигне максимално използване па прилежащия терен от 4000 м2, която площ е достатъчна за нормално функциониране на комплекса. В проекта са предвидени всички необходими помещения, както и необходимите терени за спорт и почивка за гостите. Доказват се и необходимите връзки - комуникационни, функционални, градоустройствени, теренни, така както и откритите тераси към ресторантската част и дневния бар, паркинг за 16 коли и площи за озеленяване.

Особености:

Терен 74 х 54 метра, в регулация;

Ограда - метални пана, мрежа, бетонен пояс;

Сграда - 40 х 8 метра и разширение от 100 м2 на ниво втори стаж;

Стени - първи етаж, каменна зидария, тухла и бетон 50см, втори стаж, тухла 38см;

Светъл отвор - първи етаж 260 см, втори етаж 300 см, с бетонна плоча, трегери и колони между етажите;

Прозорци - първи стаж 90/75 см и 140/75 см, двукатни, еднокрилни, нови, остъклени, втори етаж 250/150 см, двукатни, четирикрилни, остъклени;

Покрив - дървена конструкция и керемиди, като 40% от старата част и цялото ново разширение са с нови дървена конструкция и керемиди;

Геодезическа снимка на имота - отвори;

Цена -150 000 евро с ДДС