Null

Описание на парцелите

         Парцелите се намират в северозападната част на град Девин, която през 1980 г. е била определина за жилищно строителство. На това място е предвидено да се построи нов жилищен квартал. Този имот е еднственият достатъчно голям, от които могат да се обособят отделни по-малки или по-големи парцели в гр. Девин. Надморската височина е 760-780 метра. Достъпът до участъка е с отделен път и същият е обезпечен с електрозахранване и водопровод. Размера на участъка е 30 520 кв.м. обособени в 6 имота с размери от 617 кв. метра  до 9600 кв. метра. Между парцелите съгласно плана на града е разположена улица, която се явява общинска собственост. Парцелите са с южно изложение с наклон около 25 градуса, с панорама към центъра на града.

      Участок расположен в северозападной части города Девин. В 1980 году был оформлен для жилищного строительства. На этом месте планировали построить новую жилищную зону (квартал). Эта недвижимость единственный из больших обособленных участков в этом горном районе. Высота над морем 760 - 780 метров. Доступ к участку отдельная дорога. Участок обеспечен электроэнергией и водой. Участок зарегистрирован в кадастровом плане города под номером 20465. Размер участка 30,52 дка (30 520 метров кв) в него 6 участков площадью от 617 метров кв до 9600 метров кв. Между участками согласно плану города расположена улица которая является общинской собственностью. Участок расположен в южном направлении с наклоном примерно 25 градусов.

 

Предпроектни проучвания - отвори;

Примерно разпределение на имотите - отвори;

Геодезическа снимка - отвори;

Друга геодезическа снимка - отвори;

Скица - отвори.

 

 Представяме на Вашето внимание различни варианти на застрояване

 

 

   Изгледи от и към терена